Semin

 

SEMIN

 

Ultraljudsdagar

 

Måndag, onsdag och fredag är ordinarie dagar. Veterinären finns då på plats för ultraljudsundersökningar och eventuella behandlingar.

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader för uppstallning

Bete singelsto: 100 kr/dygn

Stoet går ute dygnet runt tillsammans med andra ston. Daglig beteskontroll.

 

Box singelsto: 120 kr/dygn

Daglig skötsel och utevistelse i rasthage.

Fodring 3-4 ggr/dag. Havre och analyserat grovfoder.

 

Box sto med föl: 180 kr/dygn

Daglig skötsel och utevistelse i rasthage.

Fodring 3-4 ggr/dag. Havre och analyserat grovfoder.

 

Mot faktisk kostnad utfodrar vi även med andra kraftfoder om Ni så önskar.

 

 

 

Avgifter som kan tillkomma

 

Avtagning av bakskor: 150 kr

Inga hästar släpps ihop med bakskor. Tag gärna av bakskorna innan Ni lämnar Ert sto om bete är aktuellt.

 

Hämtning av semin: 70 kr/mil vid flygplats eller vid hingsthållare.

 

 

 

 

 

SEMINKOSTNADER 2018 (moms tillkommer på alla priser)

 

Veterinäravgift:

 

Färsk- och importsperma: 2200 kr

 

Denna avgift inkluderar gynekologiska undersökningar, två tidiga dräktighetsundersökningar, förbrukningsmaterial samt veterinärens arvode. Bakterieprov och andra eventuella behandlingar i samband med seminering debiteras utöver veterinäravgiften.

 

 

Stationsavgift:

 

Färsktransporterad sperma: 2100 kr

Denna avgift inkluderar beställning och hantering av sperma, hantering av stoet i samband med gynekologiska undersökningar, semin- och förbrukningsmaterial i samband med detta.

 

Importsperma: 2800 kr

Denna avgift inkluderar beställning och hantering av sperma. Hantering av stoet i samband med gynekologiska undersökningar och semin samt förbrukningsmaterial i samband med detta. Avgiften inkluderar även den jour som krävs då denna sperma inte anländer med posten utan” kommer när den kommer” vilket kan innebära väntetider och arbete efter ordinarie arbetstid. Hämtning av sperma på flygplats eller annan seminstation se separat prislista

 

 

Veterinäravgiften och stationsavgiften täcker kostnaderna för arbetsinsatsen under 3 brunster. Det ligger givetvis i vårt intresse att ha så högdräktighets % per brunst som möjligt och vi kommer att lägga ned hårt arbete på att få Ert sto dräktig redan i samband med den första brunsten. Läs därför igenom våra råd noggrant.

 

Rabatter:

 

Selektions- och Elitston ges rabatt på stationsavgift för färsktransporterad sperma. Denna rabatt gäller också för trogna kunder som återkommer år för år, samt för ston permanent uppstallade på Bergshyttan.

 

Har du fler än två ston - begär offert på bete/uppstallning i samband med semin.

 

 

Bergshyttan Häst & Semin • Bergshyttan 125 • 775 96 KRYLBO

Tel. 070-644 98 58 • info@bergshyttan.se